Burgerlijke Godshuizen

Schenking

Ook een algemeen nut beogende instelling (ANBI) betaalt geen belasting over erfenissen en schenkingen. Een schenking aan een ANBI is daarnaast aftrekbaar van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting van de schenker. ANBI’s moeten aan strengere eisen voldoen dan SBBI’s . Zo moet een ANBI zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang, terwijl een SBBI (zoals b.v. voetbalvereniging of fanfare) zich vaak vooral voor het belang van de eigen leden inzet.

De Belastingdienst heeft een zoekprogramma ANBI waarin u kunt opzoeken of uw schenking aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Het formulier betreffende schenkingen van de Belastingdienst kunt u hier downloaden.