Burgerlijke Godshuizen

Activiteiten

  • het beheer en renderend maken van het belegd vermogen
  • het besteden van netto rendementsinkomsten binnen het kader van de doelstellingen van de stichting, hiertoe vergadert het bestuur 7x per jaar
  • het beheer van landerijen
  • goed rentmeesterschap
  • het in goede/betere conditie doorgeven van het vermogen naar de toekomst