Burgerlijke Godshuizen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

De financiële ondersteuning van activiteiten binnen de gemeente Venlo die gericht zijn op de bevordering van het sociaal maatschappelijk welzijn, in het bijzonder op de zorg van behoeftigen. Zij ondersteunt geen individuele personen maar organisaties die zich hier mee bezig houden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het beheer en het renderend maken van het belegd vermogen
• het besteden van de netto rendementsinkomsten binnen het kader van de doelstellingen van de stichting.