Burgerlijke Godshuizen

Beleid doelstelling

Het beleid voor de uitvoering van de doelstelling


Hoe:

  • Ondersteuning is vooralsnog reactief; d.w.z. reageert op aanvragen van verzoekers om ondersteuning. Er vindt geen actieve werving plaats door onze stichting.
  • De stichting is terughoudend met publiciteit omtrent haar activiteiten.
  • De ondersteuning richt zich op groepen die actief zijn in de realisering van onze doelstellingen, bij voorkeur met rechtspersoonlijkheid en uitdrukkelijk niet op individuele ondersteuning van natuurlijke personen.
  • De ondersteuning is vooral gericht op concrete activiteiten of initiërende initiatieven en in principe niet en slechts bij hoge uitzondering, op (terugkerende) exploitatietekorten
  • De activiteiten richten zich nagenoeg geheel op het welzijn van groepen personen binnen de gemeente Venlo. Verzoeken die uitsluitend buiten de gemeente Venlo hun effect hebben worden afgewezen.
  • De stichting werkt zelfstandig maar is bereid in de uitvoering en afstemming samen te werken met gelijksoortige organisaties die dezelfde doelen nastreven.

Door:

  • De stichting streeft een bestuur na dat bestaat uit integere personen die voldoende kennis hebben van wat er in de gemeente Venlo speelt, om verzoeken om ondersteuning op verantwoorde wijze te kunnen wegen.
  • Het bestuur bepaalt of de ontvangen verzoeken voldoen aan de doelstelling van de stichting en dus gehonoreerd kunnen worden.
  • Het bestuur kan bij een toekenning van een ondersteuning aanvullende voorwaarden vaststellen.

Middelen:

  • De stichting streeft een uitkeringsniveau tussen € 250.000 en € 300.000 per jaar na.